ĐỘI NGŨ VĂN PHÒNG

13/11/2022 admin Bình luận đã tắt

Đào tạo nhân sự là một trong những giải pháp quan trọng giúp HTP Pharma nâng cao hiệu suất làm việc và chất lượng công việc, cũng như hỗ trợ các cán bộ nhân viên tại Công ty trong quá trình phát triển cá nhân. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo HTP Pharma luôn tạo điều kiện tối đa để nhân sự Công ty được tham gia các buổi đào tạo kiến thức, kỹ năng và tư duy trong suốt quá trình làm việc.