TUYỂN DỤNG

HTP Pharma triển khai chương trình tìm kiếm nguồn nhân lực có tâm, có tài, có khát vọng, phát huy tối đa năng lực cùng nhau làm nên bước tiến vượt bậc cho bản thân và doanh nghiệp.