VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa doanh nghiệp là vấn đề luôn được HTP Pharma đặc biệt quan tâm. Với lịch sử 10 năm phát triển, HTP Pharma đã xây dựng được nhiều nét văn hóa nổi bật, mang đậm bản sắc riêng, trở thành niềm tự hào của mỗi thành viên HTP Pharma, đồng thời cũng là yếu tố góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển của toàn hệ thống HTP Pharma. Và 6 giá trị cốt lõi mà HTP Pharma theo đuổi đã trở thành kim chi nam cho tất cả cán bộ công nhân viên khi thực hiện công việc hay tham gia những hoạt động đoàn thể công ty. Những giá trị đó là: Tâm, Trí, Tín, Trung, Tốc, Tiến.