TẦM NHÌN 

  • Khẳng định vị trí hàng đầu trong việc sản xuất và phân phối những sản phẩm dược đạt chất lượng cao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

  • Chinh phục thế giới bằng lợi thế Việt Nam, trở thành thương hiệu mang giá trị toàn cầu.

SỨ MỆNH

  • Đối với người tiêu dùng: Không ngừng nghiên cứu, kiến tạo các sản phẩm chất lượng, đa dạng và độc đáo để phục vụ tốt nhất nhu cầu người tiêu dùng.

  • Đối với khách hàng và đối tác: Luôn đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, coi khách hàng và đối tác như những người “bạn cùng tiến”, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng và đối tác bằng những chính sách hấp dẫn và lâu dài.

  • Đối với đội ngũ nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, đoàn kết và nhân văn; tưởng thưởng xứng đáng; nâng cao thu nhập và trao cơ hội khởi nghiệp cho những cộng sự tâm huyết.

  • Đối với cổ đông: Công khai, minh bạch, đảm bảo tối đa lợi ích cho các cổ đông.

  • Đối với xã hội: Đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng nhằm góp phần vì một Việt Nam trường tồn và thịnh vượng.