25/07/2023 0 ý Kiến

I - MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  -Tìm kiếm đối tác, gặp gỡ trao đổi và tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty tới các đối tác - Lập kế

24/05/2023 0 ý Kiến

I- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản trị các kênh TikTok Shop và vận hành quản lý hệ thống sản phẩm của công ty. - Lên kế hoạch, kịch bản các chương trình

04/05/2023 Bình luận đã tắt

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1/ Xây dựng kế hoạch phát triển thị phần thông qua tung sản phẩm mới & tăng trưởng thị phần sản phẩm hiện tại: - Kết hợp cùng R&D

07/03/2023 Bình luận đã tắt

I- MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Quản trị và lên kế hoạch sáng tạo nội dung hàng ngày cho kênh TikTok Profile. - Kết nối và làm việc với các bộ phận sản

07/03/2023 Bình luận đã tắt

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Sáng tạo và xây dựng nội dung thương hiệu (30%) và nội dung quảng cáo (70%) trên các nền tảng Social: Facebook, Google, Tiktok… - Hiểu được các chính

07/03/2023 Bình luận đã tắt

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Trực facebook, Chốt đơn hàng - Tư vấn sản phẩm, cách sử dụng, các vấn đề phát sinh cho Khách hàng. - Theo dõi & xử lý đơn

07/03/2023 2 Bình luận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Gọi điện tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm thương hiệu (Sắc Ngọc Khang, Hoa Thiên, Bảo Nguyên..) của công ty đến với khách hàng. - Chăm

06/03/2023 Bình luận đã tắt

MÔ TẢ CÔNG VIỆC -Xây dựng kế hoạch tổng thể & chi tiết cho chiến dịch quảng cáo Google Ads (ngắn hạn và dài hạn) -Triển khai, thực hiện chạy, theo dõi và