13/11/2022 0 ý Kiến

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Giới thiệu các sản phẩm thương hiệu Sắc Ngọc Khang, Hoa Thiên, Bảo Nguyên,… của công ty đến với khách hàng là các nhà thuốc. - Chăm sóc,

13/11/2022 0 ý Kiến

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Giới thiệu các sản phẩm của công ty đến với khách hàng là các nhà thuốc, kênh GT - Bán hàng đúng tuyến và triển khai các chương

13/11/2022 0 ý Kiến

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Xây dựng và thực hiện kế hoạch: Xây dựng kế hoạch, triển khai & kiểm soát các kế hoạch xuống cho đội ngũ Trình dược viên để đảm

13/11/2022 0 ý Kiến

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, nội dụng cho các buổi Livestream các sản phẩm về Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. - Soạn thảo và thông

13/11/2022 0 ý Kiến

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Xây dựng cơ chế & đào tạo, phát triển đội ngũ: Cộng Tác Viên, Affiliate, MGM. - Theo dõi chỉ số, đánh giá hiệu quả bán hàng qua

13/11/2022 0 ý Kiến

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Xây dựng, triển khai quy trình vận hành kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT). - Điều phối, kiểm soát toàn bộ vận hành của trang TMĐT. Chịu

13/11/2022 0 ý Kiến

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Kiểm tra, giám sát nguyên vật liệu, hàng hóa, công cụ, dụng cụ trong kho. Tính giá thành sản phẩm, gia công hàng hóa - Kiểm kê, đối

13/11/2022 0 ý Kiến

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tìm kiếm thông tin, nghiên cứu, cập nhật xu hướng phát triển của các Sản phẩm Dược - Mỹ Phẩm - TPCN. - Phát triển ý tưởng, câu

13/11/2022 0 ý Kiến

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook/ Google - Quản lí nội dung truyền thông Fanpage,Website, youtube; - Quản lí hệ thống tài khoản quảng cáo,

13/11/2022 0 ý Kiến

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản lý team marketing, sale social, phân công, giám sát và đánh giá hiệu suất công. - Xây dựng, phát triển các chiến lược và chiến dịch marketing

  • 1
  • 2