WORKSHOP – ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

MUỐN SANG PHẢI BẮT CẦU KIỀU
MUỐN CON HAY CHỮ PHẢI YÊU LẤY THẦY
CON ĐƯỜNG LÃNH ĐẠO SAU NÀY
DỰA VÀO BUỔI HỌC HÔM NAY BỘI PHẦN
HTP Pharma đã tổ chức thành công chương trình đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo vừa qua. Chúng ta luôn nghĩ rằng, những nội dung tưởng chừng chỉ dành cho công việc xây dựng, quản lý đội ngũ quản lý nhưng nội dung đó vẫn bắt nguồn từ nền tảng cơ bản.
Nhận thấy những kiến thức có thể nhân rộng để có cùng một tư duy và cách hiểu buổi đào tạo đã được tổ chức. Chương trình diễn ra thành công với sự tham gia của quản lý và các nhân sự tiềm năng tạo cơ hội học tập, gắn kết và giúp đội ngũ quản lý đồng bộ về tư duy, mở ra nhiều thay đổi trong việc quản lý con người, công việc.
Bên cạnh việc bám sát nội dung đào tạo, đội ngũ đào tạo còn lồng ghép những kiến thức và chọn lọc những hoạt động phù hợp để có thể truyền tải một cách gần gũi, giúp các thành viên thu nạp kiến thức hiệu quả. Chương trình chú trọng, tập trung nhằm chia sẻ kiến thức, kỹ năng dễ dàng áp dụng vào công việc để nâng cao hiệu suất và hướng đến đạt mục tiêu như đã đề ra.
Có thể thấy văn hóa học tập, sẵn sàng chia sẻ là một trong những văn hóa nổi bật và tạo được nhiều giá trị cho đội nhóm.
Cùng HTP nhìn lại những khoảnh khắc trong buổi đào tạo nhé!!!

Bình luận