Danh hiệu & Giải Thưởng

Với quá trình lao động và sáng tạo một cách nghiêm túc dựa trên quyền lợi của khách hàng và người tiêu dùng, HTP Pharma đã chứng tỏ được vị thế của mình trên thị trường dược mỹ phẩm Việt Nam bằng những danh hiệu và giải thưởng là hàng Việt Nam chất lượng cao.

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2019

Do người tiêu dùng bình chọn

Hàng Việt tốt 2014

Do người tiêu dùng bình chọn

Top 100 sản phẩm-dịch vụ tốt nhất 2014

Chức năng gan Bảo Nguyên và Sắc Ngọc Khang

Top 20 sản phẩm, dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng

Sản phẩm Sắc Ngọc Khang

Sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng

Sắc Ngọc Khang và Siro ăn ngon Hoa Thiên

Doanh nghiệp nhiều đóng góp cho xã hội

Năm 2014

Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng

Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng